Prof. Mr. H.J.M.N. Honée

Hall of fameWinnaars proefschriftprijs

Bas de Jong
Winnaar Harry Honée Proefschriftprijs 2012
Voor zijn proefschrift Schade door misleiding op de effectenmarkt. Een onderzoek naar de vereisten van causaal verband en schade bij schadevergoedingsacties van beleggers wegens misleiding door beursvennootschappen, met beschouwingen over Amerikaans recht (Radboud Universiteit Nijmegen, 2012)

Bastiaan Assink
Winnaar Harry Honée Proefschriftprijs 2010
Voor zijn proefschrift Rechterlijke toetsing van bestuurlijk gedrag: binnen het vennootschapsrecht van Nederland en Delaware (Erasmus Universiteit Rotterdam, 2007)

Eervolle vermeldingen bij proefschriftprijs

Marnix van Ginneken
Eervolle vermelding bij Harry Honée Proefschriftprijs 2012
Voor zijn proefschrift Vijandige Overnames: de rol van de vennootschapsleiding in Nederland en de Verenigde Staten (Universiteit van Amsterdam, 2010)

Daniella Strik
Eervolle vermelding bij Harry Honée Proefschriftprijs 2012
Voor haar proefschrift Grondslagen bestuurdersaansprakelijkheid. Een maatpak voor de Board Room (Erasmus Universiteit Rotterdam, 2010)

Matthias Haentjens
Eervolle vermelding bij Harry Honée Proefschriftprijs 2010
Voor zijn proefschrift Harmonisation of Securities Law: Custody and Transfer of Securities in European Private Law (Universiteit van Amsterdam, 2007)

Maarten Verbrugh
Eervolle vermelding bij Harry Honée Proefschriftprijs 2010 Voor zijn proefschrift Structuurwijzigingen bij kapitaalvennootschappen en de positie van schuldeisers. Een rechtsvergelijkend onderzoek naar juridische fusie, splitsing en omzetting (Erasmus Universiteit Rotterdam, 2007)

Juryleden proefschriftprijs

De jury van de Harry Honée Proefschriftprijs 2012 bestond uit:
Prof.mr. M.W. den Boogert
Prof.mr. G.T.M.J. Raaijmakers
Prof.mr. S.M. Bartman

De jury van de Harry Honée Proefschriftprijs 2010 bestond uit:
Prof. mr. H.J. de Kluiver
Prof. mr. M.J.G.C. Raaijmakers
Prof. mr. P. van Schilfgaarde

Winnaars scriptieprijs

Emilie Kuijper
Winnaar Harry Honée Scriptieprijs 2011
Voor haar scriptie Een fail-safe systeem in beleggersland? Op zoek naar een wettelijke bescherming voor de belegger in derivaten tegen faillissementsrisico van de intermediair in een internationale context (Universiteit Utrecht, 2010)

Omar Salah
Winnaar Harry Honée Scriptieprijs 2010
Voor zijn scriptie Islamic Finance: Structuring Sukuk in the Netherlands (Universiteit van Tilburg, 2009) De scriptie is in boekvorm uitgegeven door Wolf Legal Publishers. Klik hier om een exemplaar te bestellen.

Eervolle vermeldingen bij scriptieprijs

Wasima Khan
Eervolle vermelding bij Harry Honée Scriptieprijs 2011
Voor haar scriptie Stakeholders and Corporate Governance: The Dutch, UK, US, and Canadian perspective in an era of globalization and economic downturn (Erasmus Universiteit Rotterdam, 2010)

Youssef Rasnabe
Eervolle vermelding bij Harry Honée Scriptieprijs 2011
Voor zijn scriptie Hidden Ownership: Hoe verborgen aandeelhouders onopgemerkt een groot belang kunnen opbouwen in beursvennootschappen (Universiteit Utrecht, 2010)

Martyn van der Meer
Eervolle vermelding bij Harry Honée Scriptieprijs 2010
Voor zijn scriptie Amerikaans of Brits openbaar bod en Nederlandse medezeggenschap. Een onderzoek naar de betekenis van een vriendelijk Amerikaans of Brits bod voor de Nederlandse medezeggenschap tijdens het biedingsproces (Universiteit van Tilburg, 2009)

Renate Poldner
Eervolle vermelding bij Harry Honée Scriptieprijs 2010
Voor haar scriptie De nieuwe cliëntclassificatie van MiFID (Erasmus Universiteit Rotterdam, 2009)

Juryleden scriptieprijs

De jury van de Harry Honée Scriptieprijs 2011 bestond uit:
Prof.mr. M.J. Kroeze
Prof.mr. J.B. Wezeman

De jury van de Harry Honée Scriptieprijs 2010 bestond uit:
Prof.mr. M.J. Kroeze
Prof.mr. G.T.M.J. Raaijmakers
Prof.mr. L. Timmerman